dodatek osłonowy 2024

25.01.2024

Dodatek osłonowy w roku 2024

Obsługę wniosków o wypłatę dodatku osłonowego realizować będą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu w MOPS: 44 710 01 26 oraz 517 634 473.

Terminy składania wniosków:


Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w MOPS w Ujeździe, ul. Kościelna 24 ( I piętro) lub elektronicznie.

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 roku zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.


Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

W celu uzyskania zwiększonego dodatku niezbędnym warunkiem jest dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków


Do pobrania:

- wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

oświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b,art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa rolnego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni


LogoBIP

Wyszukiwarka