Aktualności

Korpus Wsparcia Seniorów 2024

07

06

2024

Korpus Wsparcia Seniorów 2024

 

Czytaj więcej...

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

06

05

2024

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Czytaj więcej...

dodatek osłonowy 2024

25

01

2024

Dodatek osłonowy w roku 2024

Obsługę wniosków o wypłatę dodatku osłonowego realizować będą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu w MOPS: 44 710 01 26 oraz 517 634 473.Terminy składania wniosków: Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w MOPS w Ujeździe, ul. Kościelna 24 ( I piętro) lub elektronicznie.Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 roku zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.Dodatek osłonowy przysługuje:1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób W celu uzyskania zwiększonego dodatku niezbędnym warunkiem jest dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności BudynkówDo pobrania:- wniosek o wypłatę dodatku osłonowego- oświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b,art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych- oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa rolnego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyniku naboru

15

01

2024

Ogłoszenie o wyniku naboru

Czytaj więcej...

ogłoszenie o naborze

06

12

2023

Ogłoszenie o naborze

Do pobrania:- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Czytaj więcej...

Samorząd Przyjazny Rodzinie 2023

12

07

2023

Samorząd Przyjazny Rodzinie 2023

  

Czytaj więcej...

ważna informacja

30

01

2023

WAŻNA INFORMACJA !!!

 

Czytaj więcej...

Telefon wsparcia dla seniorów

23

01

2023

Telefon wsparcia dla seniorów

 

Czytaj więcej...

23

01

2023

WAŻNA INFORMACJA !!!

Informujemy, że w okresie od 25.01.2023r. do 31.01.2023r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździebędzie wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów z powodu zmiany siedziby i związanej z tym przeprowadzki.W sprawach bardzo pilnych prosimy o kontakt pod nr telefonu: 517 634 433 oraz 517 634 473.Od dnia 01.02.2023r. siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe będzie mieściła się pod adresem:97-225 Ujazd, ul. Kościelna 24.Godziny pracy pozostają bez zmian, tj.poniedziałek 8.30 – 16.30,wtorek – piątek 7.30 – 15.30. Małgorzata Król                      Kierownik Gminnego Ośrodka          Pomocy Społecznej w Ujeździe          

Czytaj więcej...

''Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej'' - edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

10

11

2022

''Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej'' - edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Informujemy o ogłoszeniu programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Szczegółowe informacje o w/w Programach znajdują się w na stronie internetowej: www.niepelnosprawni.gov.pl, lub we wskazanych poniżej linkach.https://niepelnosprawni.gov.pl/download/PROGRAM-AOON-JST-EDYCJA-2023-1666547008.docxhttps://niepelnosprawni.gov.pl/download/PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA-18-10-1666774100.docx Szczegółowych informacji o realizowanych Programach udzielane są również w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe lub pod numerem telefonu 44 710 18 63 (Małgorzata Król).

Czytaj więcej...

LogoBIP

Wyszukiwarka

Newsletter